Semitrailer

Vi har fått ny semitrailer.

Kontakt kjørekontoret dersom du har behov for semitrailer eller bare trekkvogn.